POLITYKA PRYWATNOŚCI larus.kolobrzeg.pl

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę
prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje
dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i)
świadczonej przez Firmę Usługową „Oliwia” Janusz Mazur ul. Spokojna 8
78-100 Kołobrzeg, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

„larus.kolobrzeg.pl” dokłada wszelkich
starań, aby prowadzony serwis „larus.kolobrzeg.pl” ułatwiał każdemu
użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z jej funkcjonalności.
Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając
się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez portal plików
cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które
będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub
realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie
wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do „larus.kolobrzeg.pl” przy
okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich
odwiedzających strony zawierające te dane. „larus.kolobrzeg.pl” nie ma
możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami,
które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

„larus.kolobrzeg.pl” zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies
podczas korzystania z portalu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe
wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do
wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania
danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub
zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego
użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich
akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu
przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki
można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach
przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak
bez plików cookies nie działać poprawnie.

Niezapowiedziane Wiadomości

„larus.kolobrzeg.pl” zastrzega sobie prawo do wysyłania
niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i
które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem
niezapowiedzianych wiadomości „larus.kolobrzeg.pl” rozumie informacje
odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np.
zmiany, uwagi dot. korzystania), niekomercyjne listy (np. życzenia,
komentarze osobiste itp.).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

„larus.kolobrzeg.pl” zapewnia
użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.
zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo
są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych
poprzez kontakt mailowy na adres „biuro@larus.kolobrzeg.pl”.
„larus.kolobrzeg.pl” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których
celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych
przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez
osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

„larus.kolobrzeg.pl” zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika
serwisu należącego do „larus.kolobrzeg.pl” obowiązuje aktualna „Polityką
Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, „larus.kolobrzeg.pl”
będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do
Polityki Prywatności, „larus.kolobrzeg.pl” prosi o kontakt na adres
e-mail podany na stronach serwisu ruzam7@poczta.onet.pl